Madrasah Aliyah Nurus Sunnah

Sekolah Islam Nurus Sunnah Semarang dengan Jenjang Pendidikan 3 Tahun dengan Kurikulum Kemenag, dengan Visi menjadi Lembaga Pendidikan yang Unggul berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai pemahaman Shalafus Sholih.

MISI

1. Menanamkan aqidah yang kokoh, ibadah yang benar, dan akhlak mulia.

2. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan multiple intelligence berbasis pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.

3. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bekerjasama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri.

4. Menciptakan lingkungan sekolah yang religius, aman, nyaman, rapi, dan bersih.

5. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, dan komunikatif.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan waktu beajar, sumber daya fisik, dan manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan potensi peserta didik.

7. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi penyelesaian masalah umat.

KURIKULUM

Kurikulum KEMENAG (Kementerian Agama) dengan

Jurusan IPA

Materi Pendidikan KEMENAG:

Aqidah-Akhlak, Al Quran-Hadits, Fiqh Ibadah, Bahasa Arab, Tarikh.

Ekstra kurikuler

Tahfidz Al Quran, Muhadatsah, Conversation, Perbengkelan, Elektronika, Desain Web, Desain Grafis, Pencak Silat, Healthy Care, Tata Boga, Tata Busana.

Fasilitas Umum :

1. Ruang kelas baru
2. Tempat ibadah
3. Perpustakaan
4. Jaringan internet
5. Laboratorium IPA
6. Laboratorium Komputer
7. Pengajar profesional alumni UNDIP, UNNES, IPB STDI, UMS, dll.

Asrama Putra & Putri pada Gedung yang Terpisah :

1. Ruang belajar
2. Ruang tidur
3. Perlengkapan (1 siswa : 1 tempat tidur 1 lemari)
4. Makan 3x sehari

Kegiatan Asrama Harian :

1. Qiyamul Lail
2. Tahfidzul Quran
3. KBM Kurikulum DIKNAS
4. KBM Kurikulum Plus MA Islam Nurus Sunnah
5. Tahsin, muroja’ah, Baca Al Quran
6. Ekstrakurikuler
7. Olahraga

DATA SEBARAN ALUMNI

MA NURUS SUNNAH ANGKATAN-III

TAHUN AJARAN 2020/2021

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah Subahanahu wata’aala Kita memuji-Nya, memohon ma’unah dan Maghfirah-Nya, bertaubat dan berlindung kepada-Nya dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subahanahu wata’aala maka tiada yang dapat menyesatkanya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tiada yang dapat menunjukinya.

Alhamdulillah pada akhir tahun ajaran 2019/2020 MA Nurus Sunnah berhasil meluluskan 39 siswa. 27 diantaranya tersebar diberbagai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan berbasis islami, dan ada beberapa diantaranya yang sudah menjadi tenaga pengajar Berikut ini adalah data sebaran alumi MA Nurus Sunnah tahun 2019/2020 :

KULIAH

Testimoni

Bapak Heri Winarko & Ibu Novie Kurniasari (Semarang):

Alhamdulillah … tidak nyanyian yang saya dengarkan di waktu luang mereka… menata buku atau sewaktu di dalam mobil, dalam perjalanan yang kudengar muroja’ah ayat-ayat suci dari bibir mereka, saling bersahutan di antara anak-anak saya. Tak terfikirkan, saya akan mempunyai anak yang sedikit bisa dan mau menghafalkan Alquran. Terimakasih Nurus Sunnah karena dengan belajar di sini anak-anak saya mempunyai semangat untuk menghafalkan Alquran.

Bapak Nurhadi Pati

Alhamdulillah setelah mencari sekolah kesana kemari, akhirnya saya menemukan MA Nurus Sunnah. Sekolah dengan pemahaman aqidah yang jelas, sarana yang cukup memadai, program hafalan Qur’an yang baik, biaya yang terjangkau serta tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi. Setelah setengah tahun berjalan, Alhamdulillah saya dapati anak saya sebagai sosok muslimah yang Insyaallah baik, semangat menghafal Alqurannya tinggi dan selalu menjaga auratnya. Tak sia-sia saya melepasnya dari Pati untuk tholabul ilmi ke Semarang.

Kontak kami,

Ahlan wa sahlan, apabila anda membutuhkan bantuan bisa menghubungi kami di;

sekolah.ns@gmail.com

(024) 76401586 / 0857-1843-9593

Jl. Bulusan Utara Raya, Tembalang, Semarang

Senin-Sabtu: 08.00-11.00 WIB